top of page

Grafana , zengin görsel yeteneklere sahip metrik analiiz ve görselleştirme paketidir.

En yaygın olarak, IT altyapı sistemleri ve uygulamaların analizinde, zaman serisi verilerini görselleştirmek için kullanılır, Ancak endüstriyel sensörler, ev otomasyonu, hava durumu ve süreç denetimi de dahil olmak üzere diğer alanlarda da sıkça kullanımına rastlanmaktadır..

Zabbix, Icinga, openNMS.gibi IT monitoring sistemlerinden ve InfluxDB , OpenTSB gibi Time Series Database çözümlerinden Grafana'ya veri beslemesi yapılabilmekte, bu kaynaklardan alınan veri ile üstün grafik gösterimler yapılabilmektedir.

Bir zaman aralığındaki veri serisinden grafik gösterimler üretmek ve karar destek sistemlerine katmak isteyen tüm organizasyonlar için tavsiye edimektedir.

© Grafana, Grafana Labs'ın tescilli markasıdır.

bottom of page