Bit(e)meyen senfoni, IT Monitoring projesi


Sistem sağlığı ve performansının izlemenin, bir şirketin IT sistemlerinin yönetimindeki en önemli sorumluluklardan biri olduğunu her fırsatta tekrarlıyor ve bu konudaki farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz.

IT sistemlerinin yeterli performans verip veremediğini ölçmek veya bir sorunu kullanıcı/müşteriden önce fark ederek önlem alabilmek, günümüzde bir şirketin diğer operasyonlarını başarılı bir şekilde devam ettirebilmesinde kritik yer kaplıyor. Zira IT artık her şeyin merkezinde.

Bugün bahsetmek istediğimiz konu esasında buzdağının görünmeyen kısmını ortaya çıkartmayı amaçlamakta. Bir IT Monitoring projesine başlamadan önce bunları bilmenizde yarar görüyoruz.

Ancak, bu bölüme belki de en son duymak isteyeceğiniz şeyi baştan söyleyerek başlayalım. Tanıştığımız yüzlerce firma ve IT insanının geri bildirimlerine dayanarak ; tespit edebildiğimiz IT Monitoring projelerinin %50’den fazlasının hedeflerine ulaşamadan sonlandırıldığını ya da hedeflenen zaman içinde bitirilemediğinden, gündemdeki önem ve yerini kaybederek kendiliğinden durduğunu görüyoruz.

Bunun sebeplerini araştırdığımızda daha da çarpıcı bilgilerle karşılaşıyoruz. Bitmeyen projelerin neredeyse tamamında bir proje planı ve yazılı hedef bulunmuyor. Projelerin ölmeye terk edilmesindeki en önemli nedenler, genellikle projenin hedeflenen zamanda bitirilememesi ya da planlamanın gerçekçi olarak yapılmamasından kaynaklı, diğer iş ve önceliklerin zamanla projenin önüne geçmesi şeklinde karşımıza çıkmakta.

Yani daha da basite indirgeyecek olursak, neden yola çıktığımızı tam olarak bilmiyor, iyi planlayamıyor, planladığımızı bitiremiyoruz. Bit(e)meyen senfoninin bestecisi durumuna düşüyoruz mecburen.

IT Monitoring projeleri, basit gibi görünse de hafife alınmayacak düzeyde detaycı ve emek isteyen çalışmalardır. Doğru plan ve iyi sorulmuş sorular / cevaplar olmadan istenen sonuçların alınması pek kolay değildir. Diğer yandan bulunduğumuz ortama dair gerçekçi bir resim çizersek, Türkiye’de IT ekipleri mevcut koşullardan ötürü uzmanlaşamamakta ve projelere zaman ayırmakta önemli sıkıntılar yaşamaktadır. Bu da doğal olarak projeye yeterince planlama ve icra zamanı ayıramama handikapını doğurmaktadır.

Öte yandan, 'iyi sorular hangileridir ?’ diye sorarsanız, bizce böyle bir projeye girişteki sorular aşağıdaki gibi olmalıdır.

_ Hangi sistemleri izleyeceğiz ? Bir envanter çıkarttık mı ?

_ Bu sistemleri izlerken hangi verileri toplayacağız ? Bu sistemlerde bizim için izlemesi önemli olan ne(ler)dir ?

_ Bu veriyi toplamak için kullanacağımız optimum aralıklar ve güncelleme sıklığı nedir ? (Kaynak tüketimini dengeler)

_ Topladığımız bu verileri nasıl yorumlayacağımızı planladık mı ?

_ Bu toplanan veriden çıkartılacak sonuç ve çıktıları hangi yöntemlerle sunacağımızı planladık mı ?

_ Bu çıktıları kime, hangi araç ve koşullarla göndereceğimizi planladık mı ?

IT sistemleriniz artık firmanızın işlerinin merkezinde yer alıyor Onlara gözünüz gibi bakmak çok önemli. Ancak bunu yaparken, kesin ve işe yarar sonuçlar elde etmek için , tüm süreci bir disiplin içinde ele almak olmazsa olmaz bir durum. İster çağlayan (waterfall), ister çevik (agile)… Bir metodoloji ile çalışmalı, proje disiplini içinde ele almalı, kaynakları doğru planlayıp kararlı bir şekilde ilerleyerek sonuçlandırmalısınız.

Unutmayın, tüm IT sistemleri iyi takip edilmeyi hak edecek kadar kıymetlidir.

Sorunsuz günler.

Monitoring.World

#ITMonitoring

80 görüntüleme

© Monitoring.World

  • ikon-fb
  • ikon-twitter
  • ikon-ln
  • White YouTube Icon